Prekomorskih br. 6, Postojna
+38640 264 169

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja

Tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v RS prijavljeno prebivališče, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, voziti tista motorna vozila, ki jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem izdanim v tujini, in sicer ENO LETO od dneva prijave prebivališča v RS.

Državljan RS, ki začasno ali stalno prebiva ali je prebival v tujini in pride začasno ali stalno v RS, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, voziti tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, in sicer DVE LETI od dneva prijave prebivališča v RS.

Kako do zamenjave izpita?

  • Prijavljeno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot 6 mesecev
  • Zdravniško spričevalo (medicina dela)
  • Vloga za zamenjavo vozniškega dovoljenja (izdano na upravni enoti)
  • Veljavno tuje vozniško dovoljenje
  • Opravljen praktični del izpita

POZOR: Globa za vožnjo z tujim vozniškim dovoljenjem je 500 EUR!