Prekomorskih br. 6, Postojna
+38640 264 169

Voznik s spremljevalcem

Kako do voznika s spremeljevalcem

  • 16 let
  • Zdravniško spričevalo
  • Prva pomoč
  • Tečaj CPP + izpit iz teorije
  • 20 ur vožnje pri šoli vožnje

Kdo je lahko spremeljvalec:

  • eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba
  • druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši
  • spremljevalec mora imeti najmanj 27 let
  • veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije najmanj 5 let
  • nima več kot 5 kazenskih točk

Dokumenti, ki so potrebni za vpis spremljevalca:

  • Vloga za vpis spremljevalca, ki jo dobite na upravni enoti in na portalu upravne enote
  • Zahtevek za potrdilo iz evidence kazenskih točk
  • Evidenčni kartonček s pravilno izpolnjenim programom poučevanja vožnje
  • Zdravniško spričevalo
  • Kartonček prve pomoči
  • Potrdilo plačane upravne takse (22,66 eur)
  • Kopija rojstnega lista