Prekomorskih br. 6, Postojna
+38640 264 169

Voznik s spremljevalcem

Pogoji:

 • 16 let
 • spremljevalec
 • L – tablica

Kako do voznika s spremeljevalcem

 1. Zdravniško spričevalo
 2. Prva pomoč
 3. Tečaj CPP + izpit iz teorije
 4. 20 ur vožnje pri šoli vožnje

Kdo je lahko spremeljvalec:

 • eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba
 • druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši
 • spremljevalec mora imeti najmanj 27 let
 • veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije najmanj 5 let
 • nima več kot 5 kazenskih točk

Dokumenti, ki so potrebni za vpis spremljevalca:

 • Vloga za vpis spremljevalca, ki jo dobite na upravni enoti in na portalu upravne enote
 • Zahtevek za potrdilo iz evidence kazenskih točk
 • Evidenčni kartonček s pravilno izpolnjenim programom poučevanja vožnje
 • Zdravniško spričevalo
 • Kartonček prve pomoči
 • Potrdilo plačane upravne takse (22,66 eur)
 • Kopija rojstnega lista