Prekomorskih br. 6, Postojna
+38640 264 169

B – kategorija – Samodejni menjalnik

V naši šoli vožnje gremo korak s časom in za lažje opravljanje izpita ponujamo vozilo z samodejnim menjalnikom.

Opravljanje izpita z samodejnim menjalnikom poteka tako kot z ročnim menjalnikom le da se vam ni treba ukvarjati z menjalnikom.

  1. Zdravniško spričevalo
  2. Prva pomoč
  3. Tečaj CPP + izpit iz teorije
  4. 20 ur voženj + Praktični izpit.

Trenutno je še v veljavi 60. Člen ZvoZ-1

(6) Osebi, ki opravi praktični del vozniškega izpita na motornem vozilu, ki ni opremljeno s stopalko sklopke ali ročico sklopke za kategorije AM, A1, A2 in A, s katero mora upravljati voznik pri zagonu ali ustavljanju vozila in menjavi prestav (v nadaljnjem besedilu: vozilo z avtomatskim menjalnikom), se v vozniško dovoljenje vpiše koda administrativne omejitve, in sicer v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. Imetnik vozniškega dovoljenja s kodo administrativne omejitve sme voziti samo vozila z avtomatskim menjalnikom.

Koda se izbriše, če oseba opravi praktični del vozniškega izpita na vozilu z ročnim menjalnikom.